PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Ostrzeżenia meteorlogiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE UPAŁ/2

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 86

Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(59), jędrzejowski(61), kazimierski(61), Kielce(63), kielecki(64), konecki(58),opatowski(60), ostrowiecki(60), pińczowski(61), sandomierski(60), skarżyski(59),starachowicki(57), staszowski(62), włoszczowski(61)
Ważność od godz. 09:00 dnia 07.07.2021 do godz. 18:00 dnia 09.07.2021
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 09:00/07.07 do 18:00/09.07.2021 temp. maks 33 st, temp min 17 st.
Dotyczy powiatow: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Tadeusz Stolarczyk

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje