PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorologiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE UPAŁ/2

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 133
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 11:46 dnia 05.07.2024
Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(78), opatowski(78), ostrowiecki(78), sandomierski(77), staszowski(77)
Ważność od godz. 12:00 dnia 06.07.2024 do godz. 18:00 dnia 07.07.2024
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień miejscami od 30°C do 32°C.
Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 świętokrzyskie (5 powiatów) od 12:00/06.07 do 18:00/07.07.2024 temp. maks do 32st, temp min do 20st. Dotyczy powiatów: buski, opatowski, ostrowiecki, sandomierski i staszowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (5 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: jędrzejowski(78), kazimierski(81), Kielce(81), kielecki(81), konecki(75), pińczowski(81), skarżyski(76), starachowicki(77), włoszczowski(76)
Ważność od godz. 12:00 dnia 06.07.2024 do godz. 19:30 dnia 06.07.2024
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień miejscami od 30°C do 32°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1 świętokrzyskie (9 powiatów) od 12:00/06.07 do 19:30/06.07.2024 temp. maks 32 st. Dotyczy powiatów: jędrzejowski, kazimierski, Kielce,
kielecki, konecki, pińczowski, skarżyski, starachowicki i włoszczowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (9 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o upałach
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje