PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Ostrzeżenia meteorlogiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE UPAŁ/1

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 116
Zjawisko/Stopien zagrożenia Upał/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(86), jędrzejowski(81), kazimierski(84), Kielce(81), kielecki(83), konecki(75), opatowski(83), ostrowiecki(81), pińczowski(84), sandomierski(83), skarżyski(79), starachowicki(79), staszowski(85), włoszczowski(76)
Ważność od godz. 13:00 dnia 21.08.2020 do godz. 18:00 dnia 22.08.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 15°C do 17°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 13:00/21.08 do 18:00/22.08.2020 temp. maks 31 st, temp min 15 st. Dotyczy powiatow: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o upałach
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Iwona Lelątko
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje