PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorologiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE UPAŁ/1

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 125
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 08:27 dnia 29.06.2024
Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: sandomierski(74), staszowski(74)
Ważność od godz. 12:00 dnia 29.06.2024 do godz. 20:00 dnia 29.06.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna około 30°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1 świętokrzyskie (2 powiaty) od 12:00/29.06 do 20:00/29.06.2024 temp. maks 30 st. Dotyczy powiatów: sandomierski i staszowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (2 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o upałach
Uwagi Ostrzeżenie będzie kontynuowane z wyższym stopniem zagrożenia.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(75), jędrzejowski(76), kazimierski(78), pińczowski(78), włoszczowski(74)
Ważność od godz. 12:00 dnia 29.06.2024 do godz. 20:00 dnia 29.06.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna około 30°C
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1 świętokrzyskie (5 powiatów) od 12:00/29.06 do 20:00/29.06.2024 temp. maks 30 st.C. Dotyczy powiatów: buski, jędrzejowski, kazimierski, pińczowski i włoszczowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (5 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o upałach
Uwagi Ostrzeżenie będzie kontynuowane na niedzielę 30.06.2024 z wyższym stopniem zagrożenia.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje