PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorlogiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE SILNY WIATR

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 18
Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(11), jędrzejowski(10), kazimierski(11), Kielce(11),
kielecki(11), konecki(11), opatowski(12), ostrowiecki(12), pińczowski(10), sandomierski(12), skarżyski(11),
starachowicki(11), staszowski(11), włoszczowski(11)
Ważność od godz. 22:00 dnia 09.02.2020 do godz. 21:00 dnia 10.02.2020
Prawdopodobieństwo 85%
Przebieg Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 95 km/h, południowy skręcający na południowo-zachodni i zachodni. Maksymalna prędkość wiatru wystąpi w poniedziałek (10.02) od 09:00 do 18:00.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 22:00/09.02 do 21:00/10.02.2020 prędkość do 40 km/h, porywy do 95 km/h, S, W. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o silnym wietrze
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Łukasz Harasimowicz
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje