PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorologiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE SILNY WIATR

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 17
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/ 1
Obszar województwo świętokrzyskie powiat staszowski
Ważność od godz. 10:00 dnia 12.03.2020 do godz. 18:00 dnia 12.03.2020
Przebieg Przewiduje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h
z południowego zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Romuald Kaseja
Godzina i data wydania godz. 22:47 dnia 11.03.2020
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 świętokrzyskie/staszowski od 10:00/12.03 do 18:00/12.03.2020 porywy do 80 km/h, SW.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631
z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje