PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Ostrzeżenia meteorlogiczne
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

Ostrzeżenie meteorologiczne: silny wiatr

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 22
Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: powiaty: buski(13), jędrzejowski(12), kazimierski(13), Kielce(13), kielecki(13), konecki(13),opatowski(14), ostrowiecki(14), pińczowski(12), sandomierski(14), skarżyski(13),starachowicki(13), staszowski(13), włoszczowski(13)
Ważność od godz. od godz. 18:00 dnia 23.02.2020 do godz. 08:00 dnia 24.02.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h,w porywach do 100 km/h, miejscami do 110 km/h, południowo-zachodni skręcający napółnocno-zachodni.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 18:00/23.02 do08:00/24.02.2020 prędkość do 50 km/h, porywy 110 km/h, SW-NW. Dotyczy powiatów:wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o silnym wietrze
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Piotr Wałach
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje