PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorlogiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE SILNY WIATR/1

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 7
Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: Kielce(5), kielecki(5), konecki(5), opatowski(5), ostrowiecki(5), sandomierski(5), skarżyski(5), starachowicki(5), staszowski(5)
Ważność od godz. 11:00 dnia 14.01.2022 do godz. 17:00 dnia 14.01.2022
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i połnocnego zachodu.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 świętokrzyskie (9 powiatow) od 11:00/14.01 do 17:00/14.01.2022 prędkość do 40 km/h, porywy do 75 km/h, W i NW. Dotyczy powiatow:
Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, sandomierski, skarżyski, starachowicki i staszowski. RSO Woj. świętokrzyskie (9 powiatow), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Michał Solarz
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje