PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorologiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE SILNY WIATR/1

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 33
Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(23), jędrzejowski(21), kazimierski(22), Kielce(23), kielecki(23), konecki(15), opatowski(21), ostrowiecki(20), pińczowski(21), sandomierski(20), skarżyski(17), starachowicki(18), staszowski(22), włoszczowski(17)
Ważność od godz. 14:00 dnia 20.02.2023 do godz. 07:00 dnia 21.02.2023
Prawdopodobieństwo 85%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 14:00/20.02 do 07:00/21.02.2023 prędkość do 35 km/h, porywy do 85 km/h, W. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze.
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje