PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Ostrzeżenia meteorlogiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE SILNY MRÓZ/1

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 12
Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny mroz/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(8), kazimierski(8), Kielce(9), kielecki(9), opatowski(9), ostrowiecki(9), pińczowski(8), sandomierski(9), skarżyski(9), starachowicki(9), staszowski(9)
Ważność od godz. 23:00 dnia 23.01.2022 do godz. 09:00 dnia 24.01.2022
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -16°C do -13°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MROZ/1 świętokrzyskie (11 powiatow) od 23:00/23.01 do 09:00/24.01.2022 temp. min -16 st, wiatr 15 km/h. Dotyczy powiatow: buski, kazimierski, Kielce,
kielecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki i staszowski. RSO Woj. świętokrzyskie (11 powiatow), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mrozach
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Izabela Guzik
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje