PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorlogiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE SILNY DESZCZ Z BURZAMI

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 87
Zjawisko/Stopien zagrożenia Silny deszcz z burzami/2 ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(64), jędrzejowski(60), kazimierski(62), Kielce(60), kielecki(62), konecki(56), opatowski(62), ostrowiecki(60), pińczowski(62), sandomierski(63), skarżyski(59), starachowicki(59), staszowski(64), włoszczowski(58)
Ważność od godz. 12:00 dnia 29.06.2020 do godz. 22:00 dnia 29.06.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadow deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, a w czasie burz nawalnym. Prognozowana wysokość opadow miejscami od 40 mm do 60 mm.
W trakcie opadow deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 110 km/h, miejscami grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ i BURZE/2 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 12:00/29.06 do 22:00/29.06.2020 60 mm; porywy 110 km/h; grad. Dotyczy powiatow: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzami Uwagi Zmiana dotyczy przebiegu zjawiska. Z uwagi na dynamiczną sytuację meteorologiczną ostrzeżenie może być aktualizowane.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Michał Solarz
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje