PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Ostrzeżenia meteorlogiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE SILNY DESZCZ Z BURZAMI/1 BURZE Z GRADEM/1

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 127
Zjawisko/Stopien zagrożenia Silny deszcz z burzami/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(92), kazimierski(91), opatowski(89), ostrowiecki(87), pińczowski(91), sandomierski(89), staszowski(91)
Ważność od godz. 03:00 dnia 06.09.2020 do godz. 14:00 dnia 06.09.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadow deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym.
Prognozowana wysokość opadow za okres ważności Ostrzeżenia – miejscami od 30 mm do 40
mm. W trakcie opadow deszczu mogą występować burze z porywami wiatru do 75 km/h.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ i BURZE/1 świętokrzyskie (7 powiatow) od 03:00/06.09 do
14:00/06.09.2020 40 mm; porywy 75 km/h. Dotyczy powiatow: buski, kazimierski, opatowski,
ostrowiecki, pińczowski, sandomierski i staszowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (7 powiatow), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia
o intensywnych opadach deszczu z burzami
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(91), jędrzejowski(87), kazimierski(90), Kielce(87), kielecki(89), opatowski(88), ostrowiecki(86), pińczowski(90), sandomierski(88), skarżyski(85), starachowicki(85),staszowski(90)
Ważność od godz. 20:00 dnia 05.09.2020 do godz. 03:00 dnia 06.09.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz
porywami wiatru do 70 km, lokalnie do 90 km/h. Możliwy grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 świętokrzyskie (12 powiatow) od 20:00/05.09
do 03:00/06.09.2020 deszcz 30 mm, porywy 90 km/h, możliwy grad. Dotyczy powiatow: buski,
jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski,
skarżyski, starachowicki i staszowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (12 powiatow), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach
z gradem
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Grzegorz Mikutel
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje