PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorlogiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE PRZYMROZKI/1

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 50
Zjawisko/Stopień zagrożenia Przymrozki/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(38), jędrzejowski(39), kazimierski(42), Kielce(41), kielecki(42), konecki(37), pińczowski(41), staszowski(40), włoszczowski(39)
Ważność od godz. 00:00 dnia 28.04.2021 do godz. 07:30 dnia 28.04.2021
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Na przeważającym obszarze prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie do -3°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 świętokrzyskie (9 powiatow) od 00:00/28.04 do 07:30/28.04.2021 temp. min -2 st., przy gruncie -3 st. Dotyczy powiatow: buski, jędrzejowski,
kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, pińczowski, staszowski i włoszczowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (9 powiatow), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Przymrozki/1 ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: opatowski(38), ostrowiecki(38), sandomierski(38), skarżyski(39), starachowicki(36)
Ważność od godz. 23:00 dnia 26.04.2021 do godz. 08:00 dnia 28.04.2021
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C, lokalnie do -4°C, przy gruncie od -5°C do -3°C. Temperatura maksymalna we wtorek do 10°C, w środę do 15°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 świętokrzyskie (5 powiatow) od 23:00/26.04 do 08:00/28.04.2021 temp. min. -4 st., przy gruncie -5 st. temp. maks. 15 st. Dotyczy powiatow:
opatowski, ostrowiecki, sandomierski, skarżyski i starachowicki.
RSO Woj. świętokrzyskie (5 powiatow), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Tadeusz Stolarczyk
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje