PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorologiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE PRZYMROZKI/1

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 63
Zjawisko/Stopień zagrożenia Przymrozki/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(43), jędrzejowski(41), kazimierski(40), Kielce(43), kielecki(43), konecki(33), opatowski(38), ostrowiecki(38), pińczowski(42), sandomierski(40), skarżyski(36), starachowicki(37), staszowski(42), włoszczowski(37)
Ważność od godz. 23:00 dnia 08.05.2023 do godz. 07:00 dnia 09.05.2023
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowany jest lokalnie spadek temperatury powietrza do około 0°C. Temperatura minimalna od 0°C do 3°C, lokalnie -1°C, przy gruncie od -3°C do -1°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 23:00/08.05 do 07:00/09.05.2023 temp. min od 0st. do 3st., lok.-1st, przy gruncie od -3st.do
-1st. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty. RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje