PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorlogiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE OPADY MARZNĄCE

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 8
Zjawisko/Stopien zagrożenia Opady marznące/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(7), jędrzejowski(5), kazimierski(7), Kielce(5), kielecki(5), konecki(5), opatowski(6), ostrowiecki(6), pińczowski(6), sandomierski(6), skarżyski(5), starachowicki(5),
staszowski(6), włoszczowski(5)
Ważność od godz. 07:30 dnia 22.01.2020 do godz. 11:00 dnia 22.01.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadow marznącej mżawki lub marznącego deszczu powodujących gołoledź.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 07:30/22.01 do 11:00/22.01.2020 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatow: wszystkie
powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Szymon Poręba
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z
bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje