PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorologiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE OPADY MARZNĄCE/1 GĘSTA MGŁA/1

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 183
Zjawisko/Stopień zagrożenia Opady marznące/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(106), jędrzejowski(105), kazimierski(106), pińczowski(106), włoszczowski(105)
Ważność od godz. 18:00 dnia 03.12.2022 do godz. 03:00 dnia 04.12.2022
Prawdopodobieństwo 70%
Przebieg Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCEOPADY/1 świętokrzyskie (5 powiatów) od 18:00/03.12 do 03:00/04.12.2022 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: buski, jędrzejowski, kazimierski, pińczowski i włoszczowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (5 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Gęsta mgła/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(107), jędrzejowski(106), kazimierski(107), Kielce(110), kielecki(110), konecki(105), opatowski(108), ostrowiecki(107), pińczowski(107), sandomierski(109), skarżyski(106), starachowicki(108), staszowski(105), włoszczowski(106)
Ważność od godz. 20:00 dnia 03.12.2022 do godz. 10:00 dnia 04.12.2022
Prawdopodobieństwo 70%
Przebieg Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 20:00/03.12 do 10:00/04.12.2022 widzialność 50 m. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mgłach
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje