PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorlogiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE OPADY MARZNĄCE/1

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 194
Zjawisko/Stopień zagrożenia Opady marznące/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: jędrzejowski(112), konecki(110), włoszczowski(110)
Ważność od godz. 20:00 dnia 19.12.2022 do godz. 07:00 dnia 20.12.2022
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu powodującego gołoledź.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCEOPADY/1 świętokrzyskie (3 powiaty) od 20:00/19.12 do 07:00/20.12.2022 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: jędrzejowski, konecki i
włoszczowski. RSO Woj. świętokrzyskie (3 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Opady marznące/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(113), kazimierski(114), Kielce(118), kielecki(118), opatowski(117), ostrowiecki(116), pińczowski(113), sandomierski(118), skarżyski(112), starachowicki(114),staszowski(113)
Ważność od godz. 22:00 dnia 19.12.2022 do godz. 09:00 dnia 20.12.2022
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu powodującego gołoledź
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCEOPADY/1 świętokrzyskie (11 powiatów) od 22:00/19.12 do 09:00/20.12.2022 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: buski,
kazimierski, Kielce, kielecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki i staszowski. RSO Woj. świętokrzyskie (11 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje