PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorlogiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE OPADY MARZNĄCE/1

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 31
Zjawisko/Stopień zagrożenia Opady marznące/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: jędrzejowski(21), kazimierski(23), Kielce(23), kielecki(23), konecki(20), pińczowski(22), skarżyski(21), włoszczowski(21)
Ważność od godz. 09:00 dnia 19.02.2021 do godz. 13:00 dnia 19.02.2021
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadow marznącego deszczu powodujących gołoledź.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 świętokrzyskie (8 powiatow) od 09:00/19.02 do 13:00/19.02.2021 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatow: jędrzejowski,
kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, pińczowski, skarżyski i włoszczowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (8 powiatow), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Opady marznące/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(21), opatowski(22), ostrowiecki(22), sandomierski(22), starachowicki(20), staszowski(23)
Ważność od godz. 10:00 dnia 19.02.2021 do godz. 14:00 dnia 19.02.2021
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadow marznącego deszczu powodujących gołoledź.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 świętokrzyskie (6 powiatow) od 10:00/19.02 do 14:00/19.02.2021 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatow: buski, opatowski,
ostrowiecki, sandomierski, starachowicki i staszowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (6 powiatow), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Łukasz Harasimowicz
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje