PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorlogiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE OBLODZENIE

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 16
Zjawisko/Stopień zagrożenia Oblodzenie/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(10), jędrzejowski(9), kazimierski(10), Kielce(10), kielecki(10), konecki(10), opatowski(11), ostrowiecki(11), pińczowski(9), sandomierski(11), skarżyski(10), starachowicki(10), staszowski(10), włoszczowski(10)
Ważność od godz. 10:15 dnia 07.02.2020 do godz. 15:00 dnia 07.02.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się zamarzanie miejscami mokrej nawierzchni drog i chodnikow po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura około -1°C, temperatura minimalna
gruntu około -2°C
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 10:15/07.02 do 15:00/07.02.2020 temp. -1 st., przy gruncie -2 st., ślisko. Dotyczy powiatów: wszystkie
powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Witold Wiążewski
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje