PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorlogiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE OBLODZENIE

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 9

Zjawisko/Stopień zagrożenia Oblodzenie/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(8), jędrzejowski(6), kazimierski(8), Kielce(6), kielecki(6), konecki(6), opatowski(7), ostrowiecki(7), pińczowski(7), sandomierski(7), skarżyski(6), starachowicki(6), staszowski(7), włoszczowski(6)

Ważność od godz. 00:00 dnia 23.01.2020 do godz. 09:00 dnia 23.01.2020

Prawdopodobieństwo 80%

Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna gruntu około -3°C.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 00:00/23.01 do 09:00/23.01.2020 temp. min. około -2 st., przy gruncie około -3 st., ślisko. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu

Uwagi Brak.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Łukasz Kiełt

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje