PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorlogiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE OBLODZENIE/1 ROZTOPY/1

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 198
Zjawisko/Stopień zagrożenia Oblodzenie/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(116), jędrzejowski(115), kazimierski(117), Kielce(121), kielecki(121), konecki(112), opatowski(119), ostrowiecki(119), pińczowski(116), sandomierski(120), skarżyski(115), starachowicki(117), staszowski(116), włoszczowski(113)
Ważność od godz. 19:00 dnia 21.12.2022 do godz. 09:00 dnia 22.12.2022
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się miejscami zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około 0°C, temperatura minimalna przy gruncie około -1°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od
19:00/21.12 do 09:00/22.12.2022 temp. min. 0 st., przy gruncie do -1 st., ślisko. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty. RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Roztopy/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(115), jędrzejowski(114), kazimierski(116), Kielce(120), kielecki(120), opatowski(118), ostrowiecki(118), pińczowski(115), sandomierski(119), skarżyski(114), starachowicki(116), staszowski(115), włoszczowski(112)
Ważność od godz. 12:00 dnia 22.12.2022 do godz. 12:00 dnia 24.12.2022
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej.Temperatura maksymalna od 1°C do 4°C. Temperatura minimalna od 1°C do 2°C. Suma opadów deszczu ( powodujących szybsze topnienie śniegu) od 1 mm do 5 mm na dobę. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h, w porywach do 55 km/h, z południowego zachodu.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: ROZTOPY/1 świętokrzyskie (13 powiatów) od 12:00/22.12 do 12:00/24.12.2022 Wzrost temp. do 4 st, opady do 5 mm, wiatr 25 km/h, porywy 55 km/h. Dotyczy powiatów: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, opatowski, ostrowiecki,
pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski i włoszczowski. RSO Woj. świętokrzyskie (13 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o roztopach.
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje