PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Ostrzeżenia meteorlogiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE OBLODZENIE/1

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 39
Zjawisko/Stopień zagrożenia Oblodzenie/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(29), jędrzejowski(28), kazimierski(31), Kielce(30), kielecki(31), konecki(26), opatowski(30), ostrowiecki(30), pińczowski(30), sandomierski(30), skarżyski(29), starachowicki(28), staszowski(31), włoszczowski(28)
Ważność od godz. 17:00 dnia 08.03.2021 do godz. 10:00 dnia 09.03.2021
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni drog i chodnikow po opadach mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -6°C, temperatura minimalna przy gruncie około -7°C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się do godziny 10:00.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 17:00/08.03 do 10:00/09.03.2021 temp. min. ok. -6st., przy gruncie ok. -7st., ślisko. Dotyczy powiatow:
wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Witold Wiążewski
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje