PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Ostrzeżenia meteorlogiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE OBLODZENIE/1

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 37
Zjawisko/Stopień zagrożenia Oblodzenie/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(27), jędrzejowski(26), kazimierski(29), Kielce(28), kielecki(29), konecki(24), opatowski(28), ostrowiecki(28), pińczowski(28), sandomierski(28), skarżyski(27), starachowicki(26), staszowski(29), włoszczowski(26)
Ważność od godz. 01:00 dnia 05.03.2021 do godz. 09:00 dnia 05.03.2021
Prawdopodobieństwo 70%
Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni drog i chodnikow po opadach deszczu i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -1°C, temperatura minimalna przy gruncie około 0°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 01:00/05.03 do 09:00/05.03.2021 temp. min. od -1st. do 0st., przy gruncie do 0st., ślisko. Dotyczy powiatow: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Adam Michniewski
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.).Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje