PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorlogiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE OBLODZENIE/1

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 3
Zjawisko/Stopien zagrożenia Oblodzenie/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(3), Kielce(3), kielecki(3), konecki(2), opatowski(2), ostrowiecki(2), sandomierski(2), skarżyski(2), starachowicki(2), staszowski(3)
Ważność od godz. 15:00 dnia 07.01.2021 do godz. 11:00 dnia 08.01.2021
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni drog i chodnikow po opadach śniegu z deszczem i śniegu. Temperatura minimalna około -3°C, temperatura minimalna gruntu około -6°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 świętokrzyskie (10 powiatow) od 15:00/07.01 do 11:00/08.01.2021 temp. min. od -4st. do -2 st., przy gruncie do -6 st., ślisko. Dotyczy powiatow:
buski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, sandomierski, skarżyski, starachowicki i staszowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (10 powiatow), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopien zagrożenia Oblodzenie/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: jędrzejowski(3), kazimierski(3), pińczowski(3), włoszczowski(3)
Ważność od godz. 15:00 dnia 07.01.2021 do godz. 11:00 dnia 08.01.2021
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni drog i chodnikow po opadach mokrego śniegu.Temperatura minimalna około -4°C, temperatura minimalna gruntu około -7°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 świętokrzyskie (4 powiaty) od 15:00/07.01 do 11:00/08.01.2021 temp. min. od -5 st. do -3 st., przy gruncie do -7 st., ślisko. Dotyczy powiatow:
jędrzejowski, kazimierski, pińczowski i włoszczowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (4 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Grzegorz Mikutel
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje