PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorologiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE OBLODZENIE /1

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 2
Zjawisko/Stopień zagrożenia Oblodzenie/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(2), jędrzejowski(2), kazimierski(2), Kielce(2), kielecki(2), opatowski(2), ostrowiecki(2), pińczowski(2), sandomierski(2), skarżyski(2), starachowicki(2), staszowski(2)
Ważność od godz. 23:00 dnia 16.01.2023 do godz. 10:00 dnia 17.01.2023
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy
gruncie około -4°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 świętokrzyskie (12 powiatów) od 23:00/16.01 do 10:00/17.01.2023 temp. min. ok. -2 st., przy gruncie do -4 st., ślisko. Dotyczy powiatów: buski,
jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki i staszowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (12 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje