PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorlogiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE OBLODZENIE/1

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 2
Zjawisko/Stopien zagrożenia Oblodzenie/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(2), jędrzejowski(2), kazimierski(2), Kielce(2), kielecki(2), pińczowski(2), staszowski(2), włoszczowski(2)
Ważność od godz. 20:00 dnia 05.01.2021 do godz. 08:00 dnia 06.01.2021
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni drog i chodnikow po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -1°C, w rejonach podgorskich
około -4°C temperatura minimalna gruntu około -2°C, w rejonach podgorskich około -6°C. Temperatura powietrza zacznie spadać najwcześniej na południu w związku z przemieszczającymi się z tego kierunku rozpogodzeniami.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 świętokrzyskie (8 powiatow) od 20:00/05.01 do 08:00/06.01.2021 temp. min. od -1st. do -4 st., przy gruncie od -2 st do -6., ślisko. Dotyczy
powiatow: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, pińczowski, staszowski i włoszczowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (8 powiatow), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Małgorzata Marcinek
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje