PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorologiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE INTENSYWNE OPADY DESZCZU/1

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 67
Zjawisko/Stopień zagrożenia Intensywne opady deszczu/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(45), jędrzejowski(43), kazimierski(41), pińczowski(43), sandomierski(43), staszowski(44)
Ważność od godz. 18:00 dnia 16.05.2023 do godz. 06:00 dnia 18.05.2023
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 50 mm. W dzień (17.05) miejscami możliwe burze.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 świętokrzyskie (6 powiatów) od 18:00/16.05 do 06:00/18.05.2023 50 mm. Dotyczy powiatów: buski, jędrzejowski, kazimierski, pińczowski,
sandomierski i staszowski. RSO Woj. świętokrzyskie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu
Uwagi Ostrzeżenie może być kontynuowane.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje