PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Ostrzeżenia meteorlogiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE INTENSYWNE OPADY DESZCZU/1

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 128
Zjawisko/Stopien zagrożenia Intensywne opady deszczu/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(93), jędrzejowski(88), kazimierski(92), Kielce(88), kielecki(90), opatowski(90), ostrowiecki(88), pińczowski(92), sandomierski(90), starachowicki(86), staszowski(92)
Ważność od godz. 02:00 dnia 07.09.2020 do godz. 12:00 dnia 07.09.2020
Prawdopodobieństwo 70%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadow deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym.
Prognozowana wysokość opadow za okres ważności Ostrzeżenia – miejscami od 30 mm do 35 mm.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 świętokrzyskie (11 powiatow) od 02:00/07.09 do 12:00/07.09.2020 Opady do 35 mm. Dotyczy powiatow: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, starachowicki i staszowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (11 powiatow), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Adam Michniewski
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje