PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorologiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE GĘSTA MGŁA/1

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 89
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Gęsta mgła/ 1
Obszar województwo świętokrzyskie powiat staszowski
Ważność od godz. 23:00 dnia 26.09.2022 do godz. 10:00 dnia 27.09.2022
Przebieg Prognozuje się miejscami gęste mgły, w zasięgu których widzialność okresami może wynosić od 100 m do 200 m.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak.
Godzina i data wydania godz. 18:40 dnia 26.09.2022
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 świętokrzyskie/staszowski od 23:00/26.09 do 10:00/27.09.2022 widzialność 100-200 m.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje