PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorlogiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE GĘSTA MGŁA/1

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 35
Zjawisko/Stopień zagrożenia Gęsta mgła/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: kazimierski(27), pińczowski(26)
Ważność od godz. 20:30 dnia 20.02.2021 do godz. 10:30 dnia 21.02.2021
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się gęste mgły w zasięgu ktorych widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 świętokrzyskie (2 powiaty) od 20:30/20.02 do 10:30/21.02.2021 widzialność 50 m. Dotyczy powiatow: kazimierski i pińczowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (2 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mgłach
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Gęsta mgła/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(25), Kielce(26), kielecki(27), opatowski(26), ostrowiecki(26), sandomierski(26), skarżyski(25), starachowicki(24), staszowski(27)
Ważność od godz. 18:30 dnia 20.02.2021 do godz. 11:00 dnia 21.02.2021
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się gęste mgły w zasięgu ktorych widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 świętokrzyskie (9 powiatow) od 18:30/20.02 do 11:00/21.02.2021 widzialność 50 m. Dotyczy powiatow: buski, Kielce, kielecki, opatowski, ostrowiecki, sandomierski, skarżyski, starachowicki i staszowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (9 powiatow), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mgłach
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Iwona Lelątko
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje