PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorlogiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE GĘSTA MGŁA/1

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 1
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Gęsta mgła/ 1
Obszar wojewodztwo świętokrzyskie powiat staszowski
Ważność od godz. 18:00 dnia 01.01.2021 do godz. 09:00 dnia 02.01.2021
Przebieg Prognozuje się gęste mgły w zasięgu ktorych widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Piotr Wałach
Godzina i data wydania godz. 15:10 dnia 01.01.2021
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 świętokrzyskie/staszowski od 18:00/01.01 do 09:00/02.01.2021 widzialność 100 m.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje