PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorlogiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE GĘSTA MGŁA/1

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 166
Zjawisko/Stopien zagrożenia Gęsta mgła/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(119), jędrzejowski(114), kazimierski(120), Kielce(119), kielecki(121), konecki(105), pińczowski(119), skarżyski(113), staszowski(120), włoszczowski(107)
Ważność od godz. 20:15 dnia 31.12.2020 do godz. 08:00 dnia 01.01.2021
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Prognozuje się gęste mgły w zasięgu ktorych widzialność może wynosić miejscami poniżej 200 m. Miejscami drogi śliskie.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 świętokrzyskie (10 powiatow) od 20:15/31.12 do 08:00/01.01.2021 widzialność poniżej 200 m. Dotyczy powiatow: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, pińczowski, skarżyski, staszowski i włoszczowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (10 powiatow), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mgłach
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Łukasz Harasimowicz
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje