PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorologiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE BURZE Z GRADEM/2 UPAŁ/2

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 161
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 05:32 dnia 25.08.2023
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: jędrzejowski(78), włoszczowski(72)
Ważność od godz. 18:00 dnia 25.08.2023 do godz. 06:00 dnia 26.08.2023
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 świętokrzyskie (2 powiaty) od 18:00/25.08 do 06:00/26.08.2023 deszcz 40 mm, grad, porywy 90 km/h. Dotyczy powiatów: jędrzejowski i
włoszczowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (2 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(88), jędrzejowski(77), kazimierski(81), Kielce(81), kielecki(81), opatowski(78), ostrowiecki(76), pińczowski(79), sandomierski(83), skarżyski(69), starachowicki(70),
staszowski(84)
Ważność od godz. 13:00 dnia 25.08.2023 do godz. 20:00 dnia 27.08.2023
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C, miejscami około 20°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 świętokrzyskie (12 powiatów) od 13:00/25.08 do 20:00/27.08.2023 temp. maks 30-33st, temp min 17-20st. Dotyczy powiatów: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki i staszowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (12 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje