PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Ostrzeżenia meteorlogiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE BURZE Z GRADEM/1 UPAŁ/2

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 97

Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)powiaty: buski(65), opatowski(66), ostrowiecki(66), sandomierski(66), starachowicki(63),staszowski(68)
Ważność od godz. 08:00 dnia 15.07.2021 do godz. 14:00 dnia 15.07.2021
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, ktorym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 świętokrzyskie (6 powiatow) od 08:00/15.07 do 14:00/15.07.2021 deszcz 40 mm, grad, porywy 80 km/h. Dotyczy powiatow: buski,opatowski, ostrowiecki, sandomierski, starachowicki i staszowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (6 powiatow), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem
Uwagi Brak.

Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: jędrzejowski(66), kazimierski(67), Kielce(69), kielecki(70), konecki(63),pińczowski(67), skarżyski(65), włoszczowski(66)
Ważność od godz. 19:00 dnia 14.07.2021 do godz. 08:00 dnia 15.07.2021
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, ktorym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 świętokrzyskie (8 powiatow) od 19:00/14.07 do 08:00/15.07.2021 deszcz 60 mm, grad, porywy 100 km/h. Dotyczy powiatow: jędrzejowski,kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, pińczowski, skarżyski i włoszczowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (8 powiatow), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem
Uwagi Ze względu na dynamiczne warunki ostrzeżenie może być aktualizowane.

Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(63), jędrzejowski(65), kazimierski(65), Kielce(67), kielecki(68), konecki(62),opatowski(64), ostrowiecki(64), pińczowski(65), sandomierski(64), skarżyski(63),starachowicki(61), staszowski(66), włoszczowski(65)
Ważność od godz. 12:00 dnia 13.07.2021 do godz. 18:00 dnia 15.07.2021
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C, a w środę od 33°C do 35°C. Temperatura minimalna w nocy z wtorku na środę od 20°C do 22°C, ze środy na czwartek od 16°C do 19°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 12:00/13.07 do 18:00/15.07.2021 temp. maks 35 st, temp min 16 st. Dotyczy powiatow: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Iwona Lelątko

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.).Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje