PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorologiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE BURZE/2 UPAŁ/2

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 144
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 05:16 dnia 11.07.2024
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: jędrzejowski(83), kazimierski(85), Kielce(86), kielecki(86), konecki(79), pińczowski(86), skarżyski(81), włoszczowski(81)
Ważność od godz. 10:00 dnia 11.07.2024 do godz. 20:00 dnia 11.07.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 świętokrzyskie (8 powiatów) od 10:00/11.07 do 20:00/11.07.2024 deszcz 30 mm, porywy 80 km/h, grad. Dotyczy powiatów: jędrzejowski,
kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, pińczowski, skarżyski i włoszczowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (8 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach
Uwagi Ze względu na dynamiczną sytuację pogodową stopień ostrzeżenia może zostać zmieniony
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(82), opatowski(82), ostrowiecki(82), sandomierski(81), starachowicki(82),staszowski(81)
Ważność od godz. 12:00 dnia 11.07.2024 do godz. 20:00 dnia 11.07.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 45 mm, oraz porywy wiatru do 100 km/h. Lokalnie grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/2 świętokrzyskie (6 powiatów) od 12:00/11.07 do 20:00/11.07.2024 deszcz 45 mm, porywy 100 km/h, grad. Dotyczy powiatów: buski, opatowski,
ostrowiecki, sandomierski, starachowicki i staszowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach
Uwagi Ze względu na dynamiczną sytuację pogodową stopień ostrzeżenia może zostać zmieniony
Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(81), jędrzejowski(81), kazimierski(84), Kielce(83), kielecki(83), konecki(77), opatowski(80), ostrowiecki(80), pińczowski(84), sandomierski(80), skarżyski(78), starachowicki(80), staszowski(80), włoszczowski(78)
Ważność od godz. 11:30 dnia 09.07.2024 do godz. 20:30 dnia 13.07.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna we wtorek i środę 09-10.07 od 28°C do 31°C, w kolejne dni od 32°C do 35°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 23°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 11:30/09.07 do 20:30/13.07.2024 temp. maks 28-32st, okr. 33-35st, temp min 17-23st. Dotyczy powiatów:
wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Uwagi Możliwość podniesienia stopnia zagrożenia. Ostrzeżenie może być kontynuowane.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje