PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorologiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE BURZE/2

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 110
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 05:20 dnia 19.06.2024
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(68), jędrzejowski(69), kazimierski(71), Kielce(72), kielecki(72), opatowski(69), ostrowiecki(69), pińczowski(71), sandomierski(68), staszowski(68)
Ważność od godz. 18:00 dnia 19.06.2024 do godz. 02:00 dnia 20.06.2024
Prawdopodobieństwo 85%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 110 km/h. Możliwy grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/2 świętokrzyskie (10 powiatów) od 18:00/19.06
do 02:00/20.06.2024 deszcz 40 mm, porywy 110 km/h, grad. Dotyczy powiatów: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski i staszowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (10 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: konecki(67), skarżyski(68), starachowicki(68), włoszczowski(67)Ważność od godz. 14:00 dnia 19.06.2024
do godz. 24:00
dnia 19.06.2024
Prawdopodobieństwo 85%Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h,
lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/2 świętokrzyskie (4 powiaty) od 14:00/19.06 do 24:00/19.06.2024 deszcz 40 mm, porywy 110 km/h, grad. Dotyczy powiatów: konecki, skarżyski, starachowicki i włoszczowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (4 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: konecki(66), ostrowiecki(68), skarżyski(67), starachowicki(67), włoszczowski(66)
Ważność od godz. 12:00 dnia 19.06.2024 do godz. 19:00 dnia 19.06.2024
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1 świętokrzyskie (5 powiatów) od 12:00/19.06 do 19:00/19.06.2024 temp. maks. 33 st. Dotyczy powiatów: konecki, ostrowiecki, skarżyski,RSO Woj. świętokrzyskie
(5 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o upałach
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(67), jędrzejowski(68), kazimierski(70), Kielce(71), kielecki(71), opatowski(68), pińczowski(70), sandomierski(67), staszowski(67)
Ważność od godz. 12:30 dnia 18.06.2024 do godz. 19:30 dnia 19.06.2024
Prawdopodobieństwo 85%
Przebieg Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna we wtorek lokalnie około 30°C, w środę od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna od 15°C do 17°C
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1 świętokrzyskie (9 powiatów) od 12:30/18.06 do 19:30/19.06.2024 temp. maks 33 st. Dotyczy powiatów: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, opatowski, pińczowski, sandomierski i staszowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (9 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o upałach
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje