PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorologiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE BURZE/1 UPAŁ/2

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 143
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 12:12 dnia 10.07.2024
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: jędrzejowski(82), Kielce(85), kielecki(85), konecki(78), pińczowski(85), skarżyski(80), włoszczowski(80)
Ważność od godz. 00:00 dnia 11.07.2024 do godz. 05:00 dnia 11.07.2024
Prawdopodobieństwo 70%
Przebieg Prognozowane są lokalne burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 świętokrzyskie (7 powiatów) od 00:00/11.07 do 05:00/11.07.2024 deszcz 25 mm, porywy 80 km/h, grad. . Dotyczy powiatów: jędrzejowski, Kielce, kielecki, konecki, pińczowski, skarżyski i włoszczowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (7 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach
Uwagi Ostrzeżenie może być kontynuowane.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(81), jędrzejowski(81), kazimierski(84), Kielce(83), kielecki(83), konecki(77), opatowski(80), ostrowiecki(80), pińczowski(84), sandomierski(80), skarżyski(78), starachowicki(80), staszowski(80), włoszczowski(78)
Ważność od godz. 11:30 dnia 09.07.2024 do godz. 20:30 dnia 13.07.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna we wtorek i środę 09-10.07 od 28°C do 31°C, w kolejne dni od 32°C do 35°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 23°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 11:30/09.07 do 20:30/13.07.2024 temp. maks 28-32st, okr. 33-35st, temp min 17-23st. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Uwagi Możliwość podniesienia stopnia zagrożenia. Ostrzeżenie może być kontynuowane.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje