PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorologiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE BURZE/1

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 131
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 05:46 dnia 01.07.2024
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(77), kazimierski(80), Kielce(80), kielecki(80), opatowski(77), ostrowiecki(77), pińczowski(80), sandomierski(76), starachowicki(76), staszowski(76)
Ważność od godz. 11:00 dnia 01.07.2024 do godz. 18:00 dnia 01.07.2024
Prawdopodobieństwo 70%
Przebieg Miejscami prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 świętokrzyskie (10 powiatów) od 11:00/01.07 do 18:00/01.07.2024 deszcz 35 mm, porywy 85 km/h, grad. Dotyczy powiatów: buski, kazimierski, Kielce, kielecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, starachowicki i staszowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (10 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o
burzach
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje