PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorologiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE UPAŁ/1

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 109
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 12:08 dnia 18.06.2024
Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: konecki(66), ostrowiecki(68), skarżyski(67), starachowicki(67), włoszczowski(66)
Ważność od godz. 12:00 dnia 19.06.2024 do godz. 19:00 dnia 19.06.2024
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1 świętokrzyskie (5 powiatów) od 12:00/19.06 do 19:00/19.06.2024 temp. maks. 33 st. Dotyczy powiatów: konecki, ostrowiecki, skarżyski, starachowicki
i włoszczowski. RSO Woj. świętokrzyskie (5 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o upałach
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(66), jędrzejowski(67), kazimierski(69), Kielce(70), kielecki(70), konecki(65),
opatowski(67), ostrowiecki(67), pińczowski(69), sandomierski(66), skarżyski(66), starachowicki(66), staszowski(66), włoszczowski(65)
Ważność od godz. 14:00 dnia 18.06.2024 do godz. 20:00 dnia 18.06.2024
Prawdopodobieństwo 70%Przebieg Prognozowane są lokalne burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 14:00/18.06
do 20:00/18.06.2024 deszcz 25 mm, porywy 85 km/h, grad. Dotyczy powiatów: wszystkie
powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach
Uwagi Zjawiska burzowe będą bardzo lokalne.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(67), jędrzejowski(68), kazimierski(70), Kielce(71), kielecki(71), opatowski(68), pińczowski(70), sandomierski(67), staszowski(67)
Ważność od godz. 12:30 dnia 18.06.2024 do godz. 19:30 dnia 19.06.2024
Prawdopodobieństwo 85%
Przebieg Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna we wtorek lokalnie około 30°C, w środę od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna od 15°C do 17°C
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1 świętokrzyskie (9 powiatów) od 12:30/18.06 do 19:30/19.06.2024 temp. maks 33 st. Dotyczy powiatów: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, opatowski, pińczowski, sandomierski i staszowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (9 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o upałach
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje