PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorlogiczne
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE SILNY WIATR

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZE NR 27

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): powiaty: buski(21), kazimierski(22), opatowski(18), sandomierski(19), staszowski(19)

Ważność: od godz. 15:30 dnia 26.03.2019 do godz. 19:30 dnia 27.03.2019

Prawdopodobieństwo: 90%

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 świętokrzyskie (5 powiatow) od 15:30/26.03 do 19:30/27.03.2019 prędkość do 45 km/h, porywy do 75 km/h, W i NW. Dotyczy powiatów: buski, kazimierski, opatowski, sandomierski i staszowski.

RSO: Woj. świętokrzyskie (5 powiatow), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze

Uwagi: Brak.

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Silny wiatr/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: jędrzejowski(23), Kielce(21), kielecki(21), konecki(20), ostrowiecki(18), pińczowski(22), skarżyski(20), starachowicki(20), włoszczowski(21)

Ważność: od godz. 15:00 dnia 26.03.2019 do godz. 18:00 dnia 26.03.2019

Prawdopodobieństwo: 90%

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 świętokrzyskie (9 powiatow) od 15:00/26.03 do 18:00/26.03.2019 prędkość do 45 km/h, porywy do 75 km/h, W i NW. Dotyczy powiatow: jędrzejowski, Kielce, kielecki, konecki, ostrowiecki, pińczowski, skarżyski, starachowicki i włoszczowski.

RSO: Woj. świętokrzyskie (9 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Iwona Lelątko

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.).Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje