PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo / Innowacje w kształceniu - wirtualne laboratoria
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO DLA LOGISTYKÓW Z EKONOMIKA

 

Realizacja działań w zadaniu 2 „Rozwój umiejętności zawodowych uczniów” w ramach realizowanego przez beneficjenta – Powiat Staszowski projektu pn. „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata: 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU pozwoliła 20 pełnoletnim uczniom kształcącym się w zawodzie technik logistyk z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na uzyskanie uprawnień na operatora wózka widłowego. W czasie zajęć uczestnicy kursu zdobywali wiedzę teoretyczna jak prawidłowo obsługiwać paletowe jednostki ładunkowe oraz rozwijali praktyczne umiejętności z obsługi wózka widłowego. Otrzymanie uprawnień na obsługę wózka widłowego umożliwia rozpoczęcie pracy w magazynach i hurtowniach wielu branż, które mimo ciągłej modernizacji i wykorzystania nowoczesnych technologicznie rozwiązań zawsze będą potrzebować wykwalifikowanych pracowników do obsługi prac magazynowych – załadunku i rozładunku samochodów ciężarowych oraz ulokowania paletowych jednostek ładunkowych w przestrzeni magazynowej.

Tekst, foto: Halina Myśliwiec

 

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje