PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Czas wolny
Autor:Publikacja: Aleksandra Konefał

Olimpiada Sportowa ,,Sprawni Razem”!

 

W dniu 24 listopada br., Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie zorganizowało olimpiadę sportowa „Sprawni razem”, której celem była m.in. aktywizacja i integracja sportowa osób z niepełnosprawnościami. Uczestnikami olimpiady byli podopieczni 6 placówek: Niepublicznego Przedszkola ,,Promyk Słońca” w Staszowie, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie, Klubu Terapeutycznego w Kurozwękach, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kurozwękach, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu i Środowiskowego Domu Samopomocy w Staszowie. Projekt pn.: Olimpiada Sportowa ,,Sprawni Razem” został dofinansowany przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego ze środków PFRON w 2023 r. Olimpiada z udziałem ponad 80 osób, została zorganizowana na hali sportowej Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie. Organizacja tego wydarzenia wpisała się w działalność PSONI Koło w Staszowie, które działa już od 28 lat działa na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Od 2000 roku prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Staszowie, gdzie odbywają się zajęcia edukacyjne, rewalidacyjne i terapeutyczne w oparciu o różnorodne formy terapii, dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów. Od 2019 roku prowadzi Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kurozwękach. PSONI Koło w Staszowie organizuje, stacjonarne, wyjazdowe i weekendowe formy terapii,  których celem jest poprawa zdolności uczniów jak i osób dorosłych do funkcjonowania we wszystkich sferach rozwoju oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie samodzielnego życia i funkcjonowania społecznego poza środowiskiem rodzinnym. Na hali PCS w Staszowie rozegrano rozgrywki zespołowe oraz indywidualne, m.in.: biegi, sztafeta, skok w dal, rzut piłką lekarską. Na zakończenie sportowych zmagań nagrody uczestnikom wręczyła oraz złożyła gratulacje przewodnicząca zarządu PSONI Koła w Staszowie Halina Łabuda.

Tekst: Paulina Majczak na podstawie inf. PSONI Koło w Staszowie

Foto: PSONI Koło w Staszowie

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje