PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka

 

Powiat staszowski przystąpił do Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka w roku szkolnym 2020/2021.
Program skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas 7 i 8 szkoły podstawowej. Każda szkoła przeznaczy liczbę godzin lekcyjnych, która stanowi równowartość sumy wszystkich oddziałów klasowych w danej szkole na jego realizację. Realizatorami programu mogą być nauczyciele biolodzy, pielęgniarki szkolne, pedagodzy szkolni lub wychowawcy poszczególnych klas w ramach godziny wychowawczej. Po skończonych zajęciach uczniowie będą znać złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobędą umiejętności przeprowadzenia samobadania skóry czy też różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE – „czerniakowe abecadło”.

Tekst: Dorota Makuch

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje