PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2027 roku Domu Pomocy Społecznej dla 100 osób, w tym: 20 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych i 80 miejsc dla osób w podeszłym wieku i Domu Pomocy Społecznej dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu nr 81/22

Formularz ofertowy-Załącznik Nr 1 do Uchwaly Zarzadu 81_22

Uchwała nr 104/22 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 14 listopada 2022

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje