PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Staszowskiego na lata 2021 – 2025

 

o przystąpieniu do opracowania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Staszowskiego na lata 2021 – 2025 z perspektywą do roku 2030 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony środowiska dla Powiatu Staszowskiego na lata 2021 – 2025 z perspektywą do roku 2030

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283 z późń. zm.) zawiadamia się o przystąpieniu do opracowania niżej wymienionych dokumentów:

  • Programu ochrony środowiska dla Powiatu Staszowskiego na lata 2021 – 2025 z perspektywą do roku 2030,
  • Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony środowiska dla Powiatu Staszowskiego na lata 2021 – 2025 z perspektywą do roku 2030.

Z dokumentami i aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Staszowie ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28 – 200 Staszów, projekty dokumentów zostały udostępnione na stronie internetowej www.staszowski.eu, www.bip.staszowski.eu

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnie.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Staszowie ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28 – 200 Staszów, za pomocą platformy ePUAP oraz na maila powiat@staszowski.eu
w terminie do 21 dni od daty umieszczenia ogłoszenia.

http://bip.staszowski.eu/index.php/ogloszenia/obwieszczenia/6239-ogloszenie-2

Ogłoszenie o przystąpienie od Programu Ochrony Środowiska

POŚ Powiat Staszowski wersja 2 5.01.2021

PROGNOZA DLA POŚ Powiat Staszowski 5.01.2021

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje