PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Robert Dziedzic

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz.491)   –  podejmuje się  następujące  działania dotyczące wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnejprzez wszystkie  punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie staszowskim    w okresie  od  dnia  26 marca 2020 r. do odwołania.

Ogłoszenie w sprawie kontynuacji czasowej reorganizacji systemu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu staszowskiego

Wniosek zgłoszenia porady na odległość

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje