PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Oficerska wizyta w starostwie staszowskim

 

W dniu 27 lutego br. starosta staszowski Józef Żółciak spotkał się z oficerami 18. Pułku Artylerii z Nowej Dęby: zastępcą dowódcy pułku ppłk. Pawłem Jędryczką, szefem sekcji wychowawczej mjr Aleksandrą Muzyczuk i młodszym oficerem sekcji współpracy cywilno-wojskowej ppor. Martą Korzynek.

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych związanych z formowaniem jednostek wojskowych w 18. Dywizji Zmechanizowanej, podjęto decyzję o sformowaniu 18. Pułku Artylerii w Nowej Dębie.

Tak więc 18. Pułk, będący obecnie w zaawansowanym stadium organizacji, może być znakomitym partnerem do współpracy dla branżowych oddziałów wojskowych powstałych 1 września 2023 roku w Zespole Szkół w Staszowie, a także dla klas oddziałów przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie utworzonych z dniem 1 września 2013 roku, wielokrotnie korzystających z Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie.

Wstępnie nakreślono plany i możliwości współpracy w zakresie wizyt szkoleniowych w 18. Pułku Artylerii uczniów ww. szkolnych oddziałów wojskowych, jak również włączenia się staszowskich uczniów w działalność Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów – Oddział Nowa Dęba, którego prezesem jest ppłk Paweł Jędryczka. Zaproszenie do wstąpienia w szeregi stowarzyszenia na plakacie poniżej. Spotkanie w starostwie zakończono wymianą materiałów promocyjnych dotyczących 18. Pułku Artylerii i powiatu staszowskiego.

                                                                  Tekst i foto: Jan Mazanka

 

 

 

 

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje