PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

Oferta realizacji zadania publicznego-„Organizacja 3-dniowej wycieczki krajoznawczo-turystycznej  dla członkiń stowarzyszenia Połaniecki Klub „Amazonki” oraz ich opiekunów”.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej  w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2023r.,  poz. 571)

Starosta Staszowski informuje, że w dniu 31.07.2023r. do Starostwa Powiatowego w Staszowie wpłynęła uproszczona  oferta realizacji zadania publicznego ,  złożona przez Połaniecki Klub „Amazonki”, nr KRS 0000745553, adres siedziby: ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec, dotycząca realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja 3-dniowej wycieczki krajoznawczo-turystycznej  dla członkiń stowarzyszenia Połaniecki Klub „Amazonki” oraz ich opiekunów”.

Oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszaniu uwag

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje