PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: leon

Oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 688).

Starosta Staszowski informuje, że w dniu 31.07.2019 r. do Starostwa Powiatowego w Staszowie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” w Staszowie, ul. Mickiewicza 6/16, 28–200 Staszów, dotycząca realizacji zadania publicznego pn. „Udział formacji tanecznych „KLEKS” w Mistrzostwach Świata WORLD ARTISTIC DANCE FEDERATION”.

Zamieszcza się ofertę na stronie internetowej Powiatu Staszowskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej – w zakładce organizacje pozarządowe oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego.

Zgodnie z art. 19 a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uwagi dotyczące złożonej oferty można zgłaszać pisemnie:

1) w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Staszowie, ul. J. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, w godz. pracy urzędu, tj.:

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek : w godzinach 7:30 – 15:30,
  • wtorek: w godzinach 8:00 – 16:00,

2) drogą elektroniczną na adres e-mailowy : powiat@staszowski.eu

– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 sierpnia 2019 r.

Uwagi złożone po dniu 08 sierpnia 2019 r. nie będą rozpatrywane.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie o zgłaszaniu uwag

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje