PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Odszedł wybitny kapłan ks. prałat Henryk Kozakiewicz

 

W dniu 3 sierpnia br., w wieku 82 lat, zmarł zasłużony i długoletni proboszcz parafii św. Bartłomieja w Staszowie śp. ksiądz prałat Henryk Kozakiewicz Ceremonia pogrzebowa odbyła się w dniach 7 i 8 sierpnia br.

Duchowny, należał do najbardziej zasłużonych postaci w najnowszej historii Staszowa, z którym związany był od 44 lat. Ksiądz prałat, święcenia kapłańskie przyjął 7 czerwca 1964 roku w Katedrze Sandomierskiej. Pracował kolejno w: Nowej Słupi, Ostrowcu, Starachowicach, Przedborzu i Zwoleniu. W roku 1976 trafił do Staszowa, gdzie wspierał działania i służył pomocą ówczesnemu proboszczowi ks. Adamowi Rdzankowi. Następnie, przez ponad ćwierć wieku był proboszczem najstarszej parafii w mieście. Złoty jubileusz święceń kapłańskich śp. ksiądz prałat Henryk Kozakiewicz obchodził w dniu 15 czerwca 2014 roku. Po przejściu na zasłużoną emeryturę śp. ksiądz prałat nadal brał aktywny udział w życiu parafii oraz w licznych spotkaniach organizowanych przez społeczeństwo Staszowa i władze samorządowe.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w piątek, 7 sierpnia br., w kościele św. Bartłomieja, modlitwą i czuwaniem przy trumnie zmarłego. Po procesji do Sanktuarium św. Jana Pawła II o godz. 18:00 rozpoczęła się msza święta żałobna w intencji zmarłego. Liturgii przewodniczył proboszcz parafii św. Bartłomieja w Staszowie ks. kan. Szczepan Janas, homilię wygłosił proboszcz parafii św. Barbary ks. kan. Edward Zieliński.

W dniu następnym, w sobotę 8 sierpnia, mszę świętą pogrzebową, w koncelebrze z licznymi kapłanami odprawił przed południem biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej ks. dr Edward Frankowski, homilię wygłosił ks. kan. senior Stanisław Szczerek z Ożarowa. Po zakończeniu liturgii śp. Księdza Prałata pożegnała siostra Barbara, starosta staszowski Józef Zółciak oraz burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć. Ponad 70 kapłanów biorących udział w ceremonii pogrzebowej, a także delegacje samorządowców, zakładów pracy, szkół oraz liczna rzesza wiernych, odprowadziły w kondukcie pogrzebowym śp. księdza prałata Henryka Kozakiewicza na stary cmentarz w Staszowie, gdzie spoczął w mogile wcześniej przez siebie przygotowanej.

                                                                                     Tekst i foto: Jan Mazanka

 

Słowa pożegnania śp. księdza prałata Henryka Kozakiewicza, wygłoszone w dniu 8 sierpnia br., przez starostę staszowskiego Józefa Żółciaka w czasie mszy świętej pogrzebowej w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Staszowie.

Czcigodny Księże Biskupie
Wielebni Księża i Siostry Zakonne
Pogrążeni w żałobie członkowie Rodziny i Parafianie

Żegnamy dziś nie tylko wybitnego kapłana, zasłużonego dla kościoła staszowskiego, budowniczego Sanktuarium Świętego Jana Pawła II, opiekuna i kustosza średniowiecznego kościoła św. Bartłomieja, ale także pasterza i przewodnika duchowego wielu środowisk ziemi staszowskiej. Jesteśmy Ci szczerze wdzięczni, Księże Prałacie, że w posługiwaniu ludowi bożemu wychodziłeś daleko poza mury świątyni, niosąc pocieszenie tym, którzy szczególnie tego potrzebowali. Dlatego też na wstępie przypomnę Twoją troskę, jaką kierowałeś przez długie lata do ludzi chorych i cierpiących w naszym staszowskim szpitalu, jeszcze w czasie kiedy, nie było tam kapelana i kaplicy szpitalnej.
Podobną troską, kierując się słowami Ojca Świętego Jana Pawła II, otaczałeś od samego początku swojej pracy duszpasterskiej w Staszowie, młodzież naszych szkół średnich, a także uczniów szkół podstawowych i wychowanków przedszkoli. Sprawne prowadzenie nauki religii w salkach katechetycznych, w latach, kiedy nie było wolno nauczać jej w szkołach, a potem od roku 1991, wzorowa organizacja nauczania w szkołach, która zasiała niezmiernie cenne ziarno w umysłach i osobowościach naszych dzieci, co pomogło ukształtować młode pokolenia staszowian na prawych i uczciwych obywateli.
Szczególną troską, Księże Prałacie, otaczałeś służby mundurowe, zarówno policjantów jak i strażaków, dla których przez lata pełniłeś funkcję powiatowego kapelana. Pamiętamy Twoje kazania z okazji świąt tych służb, w których tak dobitnie podkreślałeś szczególną rolę policjantów i druhów strażaków, w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie ziemi staszowskiej.

Umiłowany Księże Prałacie, nie zapomnimy Twojej otwartości na innych ludzi, z serca płynącej życzliwości i stałej chęci służenia oraz pomocy wszystkim potrzebującym. Swoim uśmiechem oraz ujmującą osobowością zjednywałeś sobie rzesze obywateli i różne środowiska, dzięki czemu, pozostawiłeś po sobie obfity plon w swojej 56-letniej służbie Bogu i Kościołowi.

Żegnam Cię, Księże Prałacie, w imieniu Rady i Zarządu Powiatu w Staszowie, a także pracowników Starostwa staszowskiego i jednostek organizacyjnych powiatu, z którymi, realizując różne inicjatywy, miałeś tak bliski kontakt przez długie lata swej pracy duszpasterskiej w Staszowie.

Pozostaniesz w naszej wdzięcznej pamięci na zawsze. Zapewniamy o stałej modlitwie w Twojej intencji.

 

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje